ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Хонхор Нуур

Тунгалаг Мөнгөнцацрал

Төрсөн   1980
Төрсөн газар   Улаанбаатар
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Гэрлэсэн

Боловсрол
Хуульч

Ажлын туршлага

2011-2012 он Легас ХХК Сургалт хариуцсан захирал 2013-2014 он ТУЗХБГХолбоо Гүйцэтгэх захирал 2012-2014 он ЛЭОС ТББ Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал төслийн зохицуулагч 2014- оноос Ньюпрогресс Групп ХХК хуулийн зөвлөх/ Бумбод ХХК-ийн хуулийн хэлтсийн даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.