ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Хатагин

Гомбосүрэн АРСЛАНБААТАР

Төрсөн   1976
Төрсөн газар   Дорнод аймаг Чойбалсан хот
Үндэс угсаа   халх

Гэр бүл
эхнэр,хүүхдүүдийн хамт

Боловсрол
БХИС-ийн ахлагчийн сургуулийг зэвсгийн нярав,Төрийн захиргааны менежер,Удирдахуйн шинжлэх ухааны магистр

Ажлын туршлага

ЗХ-ний 327-р ангид зэвсгийн нярав ХЦ-ийн 0132-р ангид зэвсгийн мастер,зэвсгийн албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч Дорнод аймаг Хэрлэн сумын 5-р багийн Засаг даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.