ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ


Жамбалсамбуу Ганзориг

Төрсөн   0
Төрсөн газар   Дундговь
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Хуульч

Ажлын туршлага

Налайх дүүргийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.