ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

УВС АРДЫН ЭЛЧ


Самбуудорж Пүрэвсүрэн

Төрсөн   0
Төрсөн газар   УВС
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Увсад шинэ телевиз байгуулагдлаа

3 С.Пүрэвсүрэн: Өнөөдөр би хадам ээж болчихоод


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.