ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Еншөөбү

Цагаандарь Баярболд

Төрсөн   1976
Төрсөн газар   Чойбалсан хот
Үндэс угсаа   Халх

Боловсрол
Аудитор, нягтлан бодогч

Ажлын туршлага

2002-2009 Дорнод аймгийн Татварын хэлтэст Хяналт шалгалтын байцаагч, 2009-2012 Төрийн аудитын байгууллагад Ахлах аудитор, аудитын менежер, 2012 оноос "Нью капитал тэнцэл аудит" компаний үүсгэн байгуулж ерөнхий захирлаар ажиллаж байна.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.