ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Ёндон

Палам Мөнхтөр

Төрсөн   1967
Төрсөн газар   Дорнод аймаг Хэрлэн сум
Үндэс угсаа   буриад

Боловсрол
эрх зүйч хуульч

Ажлын туршлага

Хэрлэн сумын Засаг дарга бөгөөд Чойбалсан хотын захирагчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.