ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Эрдэнэбаатар Ганбат

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1998 - 2002 ШУТИС-Уул уулхайн ашиглалтын инженер

Ажлын туршлага

2002 - 2006 Багануур ХК ээлжийн мастер
2006 - 2009 Багануур ХК хэлтсийн инженер
2009 - 2012 Бгануур ХК Хяналтын хэлтсийн инженер
2012 - Багануур ХК үйлдвэр технологийн хэлтсийн дарга
2012 – Дүүргийн ИТХ-ын ТэргүүлэгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.