ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Сумьяа Даваасүрэн

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1996 - 2001 ШУТИС-Эрчим хүчний инженер, 2012 - 2014 Удирдлагын академи-Төрийн удирдлагын магистрант

Ажлын туршлага

2001 - 2008 БЗӨБЦТС ХК Монтёр, Диспетчер, инженер, борлуултын инженер, БМА-ны дарга, менежер
2008 - 2013 Дүүргийн Засаг даргын орлогч
2013 - Дүүргийн МАН-ын хорооны дэд дарга
2012 – Дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгч



ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.