ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Найдан Ганбаатар

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1981 - 1983 онд Налайх дүүргийн ТМС, 1992 - 1996 онд ШУТИС, 2002 - 2004 Удирдлагын академи тус тус төгссөн.

Ажлын туршлага

1983 - 1984 Багануур дулааны станц-засварчин
1984 - 1987 Цэргийн алба
1987 - 1990 Багануур ХК-д эксковатарчин
1990 - 2000 Хувийн хэвшил
2000 - 2004 Дүүргийн Засаг даргын орлогч
2004 - 2012 Багануур дулаан станцын дэд захирал, хангамжийн менежер
2014.07 - Багануур дулааны станцын кокс нүүрсний төсөл инженер
2012 оноос Дүүргийн ИТХ-ын ТэргүүлэгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.