ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Ноосой Нэргүй

Төрсөн   1967
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1983-1988 УБТЗ-ын Техникум Барилгын техникчийн анги, Тусгай дунд

Ажлын туршлага

1989-2002 онд Багануур, Багахангай өртөө техникч

2002-2008 онд “Оюут Төгөлдөр” ХХК, Захирал

2008-2011 онд Дүүргийн 2-р хороонд Засаг дарга

2012 оноос Дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.