ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ТӨВ АРДЫН ЭЛЧ


Дагва Гантөгс

Төрсөн   1963
Төрсөн газар   Төв аймаг, Зуунмод сум
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Д.Гантөгс: Шри Шри Рави Шанкар багш Монголд анх удаа Чакра крияа бясалгал хийнэ

3 Д.Гантөгс: Дотоод сэтгэл тайван байвал амьдралын хэв маяг зөв байна

5 Шри шри бясалгалын төвийн багш Д.Гантөгс


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.