ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Даваахүү Пүрэвдаваа

Төрсөн   1900
Төрсөн газар   Улаанбаатар
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Эхнэр хүүхдийн хамт

Боловсрол
Дээд

Ажлын туршлага

Баянзүрх дүүргийн засаг даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.