ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


СОСОРБАРАМ ГАНБАТ

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
ИХ ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТЭЙ

Ажлын туршлага

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА АСАНТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.