ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Пүрэвдаваа Болдсайхан

Төрсөн   1975
Төрсөн газар   Дорнод
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Эхнэр хүүхдүүдийн хамт

Боловсрол
Багш орчуулагч , Дасгалжуулагч, СЭЗД сургуулийн магистрант

Ажлын туршлага

 Хэрлэн сумын ардчилсан намын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.