ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Балжинням Мѳнхбат

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч Б.Мөнхбат

3 Б.Мөнхбат: Бид иргэдтэйгээ амь нэгтэй ажиллаж чаддаг

5 Б.Мөнхбат: “Цөмийн станцтай болох нь нэн тэргүүний асуудал”


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.