ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Монгол

Ганбат Батзаяа

Төрсөн   1982
Төрсөн газар   Эрдэнэт
Үндэс угсаа   халх

Гэр бүл
Энхэр, хүүгийн хамт

Боловсрол
эрх зүйч, дээд

Ажлын туршлага

2005-2013 онд Тээвэр хөгжлийн банкинд Хуулийн газрын захирал 2013 оноос Заяа энд Золоо ХХН-ийн захирал 2015 оноос Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Улаанбаатар хотын Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих Иргэний зөвлөлийн даргаар ажиллаж байна. 2004 оноос Монголын Шүүхийн Мэтгэлцээний холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн 2009 онд Монголын банкуудын хуульчдын холбоог үүсгэн байгуулсан.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.