ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Самбуу Дэмбэрэл

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1978 - 1981 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн факультет тус тус төгссөн.

Ажлын туршлага

УИХ-ын гишүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.