ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

УВС АРДЫН ЭЛЧ


Ванчиг Удвал

Төрсөн   1900
Төрсөн газар   Увс аймаг Улаангом хот
Үндэс угсаа  

Боловсрол
· 1981 онд Иркутск хотын Улсын Их сургуулийг Хуульч мэргэжлээр төгссөн.1991 онд Улс төрийн дээд сургуулийн Улс төр судлаач мэргэжлээр . ХБНГУ, АНУ, Швед, Англи, Солонгост мэргэжлийн богино хугацааны сургалтад хамрагдаж байсан.

Ажлын туршлага
-1981-1985 онд Увс аймгийн АДХ-н Гүйцэтгэх захиргааны хуулийн хэлтсийн ахлах зөвлөх
 · 1985-1988 онд аймгийн АДХ-н Гүйцэтгэх захиргааны хуулийн хэлтсийн дарга · 1988-1989 онд Увс аймгийн намын хороонд Улс төр гэгээрлийн кабинетийн эрхлэгч, лектор · 1991-1992 онд Хууль зүйн яамны Хууль судлалаын төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан
 · 1992-1998 онд Төр нийгэм судлалын академид багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан · 1998-2005 онд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн
 · 2005-2008 онд Удирдлагын академид багш · 2008 оноос Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд.

 ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА
Увс аймгийн Улаангом хотод төрсөн. Боловсрол: · 1972 онд Увс аймгийн 10 жилийн дунд сургууль 1975 онд Хууль цаазын дунд сургууль · 1981 онд Иркутск хотын Улсын Их сургуулийг Хуульч мэргэжлээр төгссөн. . 1991 онд Улс төрийн дээд сургуулийн Улс төр судлаач мэргэжлээр . ХБНГУ, АНУ, Швед, Англи, Солонгост мэргэжлийн богино хугацааны сургалтад хамрагдаж байсан Ажилласан байдал: · 1981-1985 онд Увс аймгийн АДХ-н Гүйцэтгэх захиргааны хуулийн хэлтсийн ахлах зөвлөх · 1985-1988 онд аймгийн АДХ-н Гүйцэтгэх захиргааны хуулийн хэлтсийн дарга · 1988-1989 онд Увс аймгийн намын хороонд Улс төр гэгээрлийн кабинетийн эрхлэгч, лектор · 1991-1992 онд Хууль зүйн яамны Хууль судлалаын төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан · 1992-1998 онд Төр нийгэм судлалын академид багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан · 1998-2005 онд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн · 2005-2008 онд Удирдлагын академид багш · 2008 оноос Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Сургалт: -1984 онд 1 сар Москвад Хууль зүйн албаны ажилтаны дээд курс -1994 онд 14 хоног ХБНГУ-д Зах зээлийн үе дэх захиргааны шинэчлэл сургалт Сертификат: -1995 онд 14 хоног Шведэд “Өөрчлөлтийн үед насанд хүрэгчдэд багшлах дадлага” сургалт сертификат -1997 онд 3 сар Австралын ЗГ-н хөтөлбөрөөр Менежментийн консерциум сургуулийн багш нарийн мэргэших сургалт сертификат -1998 онд 14 хоног ХБНГУ-д Ханнс- Зайделийн сангийн шугамаар “Захиргааны эрх зүйн багш нарын дадлагажих сургалт” -1998 онд 14 хоног ХБНГУ-д “Залуу удирдагч” мэргэшсэн сургалт сертификат -2001 онд 21 хоног АНУ-н Texas- н Weyslen Их сургуульд шүүгчийн сургалт сертификат -2005 онд 7 хоног ХБНГУ-д Фридрих Эбэртийн сангийн шугамаар “ Сонгуулийн менежмэнт” Эмэгтэйчүүдийн сургалт -2007 онд 10 хоног Английн Лондон хотод Английн хөдөлмөрийн .........-н дэмжлэгтэйгээр “Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо” сургалт сертификат -2007 онд 10 хоног БНСУ-н Сөүл хотод НҮБ-н салбар их сургуульд “Цахим засаглал” сургалт сертификат 

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.