ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Цэрэнпунцаг Буяндалай

Төрсөн   1968
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа  

Боловсрол
физикийн багш

Ажлын туршлага

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ТөлөөлөгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.