ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Бэсүд

Бямбасүрэн Энх-Амгалан

Төрсөн   1971
Төрсөн газар   Говь-Алтай
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
5

Боловсрол
1997-1999 БНХАУ-ын Бээжин хотын Гадаад харилцааны дээд сургууль 1989-1995 Монгол Улсын Их сургуулийн Олон улсын харилцааны дээд сургууль

Ажлын туршлага

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ТөлөөлөгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.