ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Төмөртогоо Болдбаатар

Төрсөн   1963
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Төрийн удирдлагын магистр, Техникийн ухааны магистр, автын инженер

Ажлын туршлага

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ТөлөөлөгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.