ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Нацаг Баяраа

Төрсөн   1982
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот Налайх дүүрэг
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Олон улсын харилцаа, эрх зүйч, эдийн засагч

Ажлын туршлага

Налайх дүүргийн МАХН-ын дарга, Налайх унаган залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.