ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Лхагвасүрэн Нарантуяа

Төрсөн   1973
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Бизнесийн удирдлагын магистр, Эдийн засагч, нягтлан бодогч, хуульч улс төр судлаач

Ажлын туршлага

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ТөлөөлөгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Лхагвасүрэнгийн Нарантуяа


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.