ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Гэндэндарам Ганхүү

Төрсөн   1966
Төрсөн газар   Завхан
Үндэс угсаа  

Боловсрол
инженер-дизайнер

Ажлын туршлага

НИТХ-ын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хорооны гишүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 "Шар айраг" хамтлагийн ахлагч Г.Ганхүү: Бусдаас нэг талаараа дутуу болохоор гүйцээх гэж тэмцдэг нь намайг тал тал руу үсчдэг болгосон

3 “4 Иван”-ы “Шар айраг”-чин Г.Ганхүү

5 “Шар айраг”-ийн Г.Ганхүү нүнжигтэй зан гаргав

7 “Шар айраг”-ийн Г.Ганхүү “Metallica”-д савчихаад ирнэ

9 “Шар айраг”-ын Н.Ганхүү хувцас муутай


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.