ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Эмчийнхэн

Аюурзана Баянмөнх

Төрсөн   1969
Төрсөн газар   Ховд аймгийн Жаргалант сум
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
5

Боловсрол
Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуулийг эдийн засагч, бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр 2004 онд төгссөн.

Ажлын туршлага


ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.