ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Естийнхэн

Дангаасүрэн Энхбат

Төрсөн   1959
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
ам бүл 5

Боловсрол
Системийн техникийн инженер

Ажлын туршлага

Датакомын захирал ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/
1. Соросын сангийн мөнгөөр Датаком компаниа байгуулсан
2. АНУ-ын гар хөл болсон Жорж Соросын "Нээлттэй нийгэм"
3.
4.
5. улс төрийн үхдэл
6. чадлаа мэдэхгүй асар их амбицтай

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.