ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЗАВХАН АРДЫН ЭЛЧ


Дуламсүрэн Оюунхорол

Төрсөн   1900
Төрсөн газар   Завхан аймаг Тосонцэнгэл
Үндэс угсаа  

Боловсрол
981 онд Төв аймгийн 10 жилийн дунд сургууль 1986 онд Улсын багшийн дээд сургууль Математикийн багш мэргэжлээр 2003 онд Монгол Улсын Их Сургууль Эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн

Ажлын туршлага

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн 2014 оноос Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.