ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ


Энхбаяр Батшугар

Төрсөн   1987
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа  

Боловсрол
эдийн засагч, санхүүч

Ажлын туршлага

Монгол Банкны дэд ерөнхийлөгч ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.