ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ


Шинэ санаа

Базар Отгонбаяр

Төрсөн   1981
Төрсөн газар   Архангай
Үндэс угсаа   Халх

Боловсрол
Инженер эдийн засагч

Ажлын туршлага

Нийслэлийн Гаалийн Газрын Захиргааны албаны дарга ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.