ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ГОВЬ-АЛТАЙ АРДЫН ЭЛЧ


Очирбат Амгаланбаатар

Төрсөн   1976
Төрсөн газар   Говь-Алтай аймгийн Бигэр сум
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1998 онд Хөдөө аж ахуйн Их Сургуулийг эдийн засагч, менежер мэргэжлээр төгссөн.

Ажлын туршлага

Говь-Алтай аймгийн засаг даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.