ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ХӨВСГӨЛ АРДЫН ЭЛЧ


Тоос

Дармаа Амарбаясгалан

Төрсөн   1974
Төрсөн газар   Хөвсгөл
Үндэс угсаа   Хотгойд

Гэр бүл
Ам бүл 6

Боловсрол
Мэргэжил: Сэтгэлзүйч, судлаач, Удирдахуйн ухааны магистр

Ажлын туршлага

Мөрөн Агро ХХК-ийн захиралТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.