ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ГОВЬ-АЛТАЙ АРДЫН ЭЛЧ


Тайшир САЙХАНАА

Төрсөн   1984
Төрсөн газар   Говь-Алтай
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 4

Боловсрол
Олон улсын сэтгүүлч

Ажлын туршлага

2003-2005 онд “Тэргүүн” сонин, “Өдрийн сонин”-д сурвалжлагч

2006-2007 онд “Уртраг-Өргөрөг” сонины эрхлэгч

2007-2012 онд УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч, Сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч

2013 онд “Монгол Ресурс” ХХК-ийн Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга

 ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

2003-2005 онд “Тэргүүн” сонин, “Өдрийн сонин”-д сурвалжлагч

2006-2007 онд “Уртраг-Өргөрөг” сонины эрхлэгч

2007-2012 онд УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч, Сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч

2013 онд “Монгол Ресурс” ХХК-ийн Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга

2014 оноос Монголын интернет хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.