ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БУЛГАН АРДЫН ЭЛЧ


Гаравсүрэн Идэрмаа

Төрсөн   1965
Төрсөн газар   1965-02-24
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1987 онд МУИС-ийн эдийн засгийн факультет, 2000 онд Удирдлагын академи, 2005 онд АНУ-д ICFA их сургуул

Ажлын туршлага

1997 оноос одоо хүртэл “Нью майнд” ХХК-ийн ерөнхий захиралТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.