ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЗАВХАН АРДЫН ЭЛЧ


Эрдэнэбат Гүндсамбуу

Төрсөн   1981
Төрсөн газар   Завхан аймаг Улиастай хот
Үндэс угсаа  

Боловсрол
2004 онд Монгол Улсын Их Сургууль Эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.

Ажлын туршлага

Завхан аймгийн оёдол эсгүүр, гар урлал эрхлэгчдийн холбооны тэргүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.