ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ХӨВСГӨЛ АРДЫН ЭЛЧ


Алтангэрэл Эрдэнэбаатар

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа   халх
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 А.Эрдэнэбаатар Засаг дарга боллоо

3 А.Эрдэнэбаатар: Хөвсгөл аймгийн ирээдүй хамгийн сайхнаар гэрэлтэж байгаа

5 А.Эрдэнэбаатар: Хөвсгөл аймгийн ирээдүй хамгийн сайхнаар гэрэлтэж байгаа

7 А.Эрдэнэбаатар: Хөвсгөл аймгийн ирээдүй хамгийн сайхнаар гэрэлтэж байгаа

9 А.ЭРДЭНЭБААТАР:ШИНЭЭР 5 ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

11 А.ЭРДЭНЭБААТАР: “МӨНГӨН ЦАГАРИГ” МАРШРУТААР АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХҮРЭЭГЭЭ ТЭЛСЭН

13 А.Эрдэнэбаатар: Иргэдийн хүсэл сонирхлыг түрүүлж мэдрэх ёстой

15 А.Эрдэнэбаатар: Хөвсгөлд цас ороогүй, үер боллоо

17 А.Эрдэнэбаатар: Улс төрд би эрсдэл үзсэнгүй.

19 Мэдээ

21 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ХӨДӨӨГИЙН БАГТ АЖИЛЛАВ...

23 Мөрөн сумын 7,8-р багийн иргэдтэй хийх уулзалт


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.