ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ХӨВСГӨЛ АРДЫН ЭЛЧ


Цэрэнбат Сэдванчиг

Төрсөн   1964
Төрсөн газар   Хөвсгөл аймаг
Үндэс угсаа   Халх

Боловсрол
Цахилгаан холбоо, электроникийн инженер

Ажлын туршлага

УИХ-ын гишүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.