ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ХӨВСГӨЛ АРДЫН ЭЛЧ


Түвдэндорж Болдбаатар

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1988 ОХУ, Калининград, ИИДС 1995 - 1996 ТЗУХИ 1997 - 2001 МУИС ХЗДСургууль 2004 - 2008 Техник, технологийн коллеж

Ажлын туршлага

Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.