ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


М Чинболд

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 СХД-ийн Засаг даргаар М.Чинболд сонгогдлоо

3 СХД-ийн АН-ын даргаар М.Чинболд сонгогдлоо

5 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАДАРСАН ЗАСАГ ДАРГА М.ЧИНБОЛД

7 СХД-ийн Засаг дарга М.Чинболд дүүргийнхээ ахмадуудад хүндэтгэл үзүүллээ


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.