ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Гурван Хулд

Намжил Дашдаваа

Төрсөн   0
Төрсөн газар   Говь-Алтай аймгийн Тонхил
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Эдийн засагч

Ажлын туршлага

Монгол Консерватив намын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.