ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОД АРДЫН ЭЛЧ


Баттөмөр Энхбаяр

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Төрийн албан хаагчдын холбооны тэргүүн Баттөмөрийн ЭНХБАЯР: ”Монгол Улсаа хөгжүүлье” ток шоу


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.