ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Эрдэнэхүү Бямбацэрэн

Төрсөн   0
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1997 онд Улсын Багшийн Их Сургуулийг Физик-Байгаль шинжлэлийн багш мэргэжилээр төгссөн

Ажлын туршлага

СХД-ийн АН-ын Хяналтын салбар хорооны гишүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.