ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Лувсандаш

Октябр Баасанхүү

Төрсөн   1975
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа   халх

Боловсрол
1992 онд Нийслэлийн 10 жилийн 42 дугаар дунд сургууль,1997 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

Ажлын туршлага

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/
1. Оймсонд хавчуулагдахдаа сайн
1. Тэжээсэн бяруу

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.