ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ХОВД АРДЫН ЭЛЧ


Ширнэнбанди Адьша

Төрсөн   0
Төрсөн газар   Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум
Үндэс угсаа   урианхай

Боловсрол
дээд

Ажлын туршлага


ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.