ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Раднаа Өнөржаргал

Төрсөн   1900
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Р.ӨНӨРЖАРГАЛ: Багануур дүүрэгт эдийн засаг, төлөвлөлтийн хувьд хот байгуулах бүрэн боломж бий

3 Багануур дүүргийн ИТХ-ын дарга Р.Өнөржаргал

5 Дүүргийн ИТХ-ын дарга Р.Өнөржаргал Хороодын ИНХ-ын үйл ажиллагаатай танилцлаа.


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.