ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Мишигдорж Туулсайхан

Төрсөн   1900
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Нэхэмжлэгч М.Туулсайхан


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.