ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Нансал Тавинбэх

Төрсөн   1900
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Цахилгааны инженер

Ажлын туршлага

Багануур дүүргийн захирагч ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
1 Н.Тавинбэх Багануур хотын захирагчаар сонгогдлоо

3 Н.ТАВИНБЭХ ШИНЭ ЦЭЦЭРЛЭГТ ШААРДЛАГАТАЙ ЗҮЙЛҮҮДИЙГ БЭЛЭГЛЭЛЭЭ

5 Багануурын захирагчаар Н.Тавинбэх сонгогдлоо.

7 Багануур хотын Захирагчаар сонгогдсон Н.Тавинбэх гэж хэн бэ

9 Н.ТАВИНБЭХ ШИНЭ ЦЭЦЭРЛЭГТ ШААРДЛАГАТАЙ ЗҮЙЛҮҮДИЙГ БЭЛЭГЛЭЛЭЭ


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.