ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Энхтөр Галбадрал

Төрсөн   1900
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

Төрийн өмчит МОНАТОМ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Багахангай дүүргийн Ардчилсан намын дарга 


2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.