ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ЗАВХАН АРДЫН ЭЛЧ


Бат-очир Энхболд

Төрсөн   1970
Төрсөн газар   Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан
Үндэс угсаа  

Боловсрол
1992 онд МУИС,2003 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг төгссөн.

Ажлын туршлага
1992-1996 онд Алтан ББХХ-ын захирал, 1999 оноос Сонор трейд ХХК-ний ерөнхий захирал, 2006 оноос Сонор Холдинг компанийн ерөнхийлөгчөөр ажилаж байна. 2012 онд Завхан аймгийн Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн даргаар сонгогдсон


ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.