ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Гэлэг Баасан

Төрсөн   1961
Төрсөн газар   Улаанбаатар хот
Үндэс угсаа  

Гэр бүл
Ам бүл 5

Боловсрол
Багш

Ажлын туршлага

Эрхэлсэн ажил :

1979-1981 он СОТ-2-т засал чимэглэлчин
1984-1993 он Хэнтий аймагт багш
1993-1996 он Нийслэлийн 37-р, 44-р, 92-р сургуулиудад багшТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.