ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Дондогдорж Эрдэнэбат

Төрсөн   1959
Төрсөн газар   Сэлэнгэ
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Авто-инженер, механик

Ажлын туршлага

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Аж үйлдвэрийн сайдТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.